14. 7. 2016

Verzia 4.9.0.0 pre iOS

Najnovšia aktualizácia aplikácie Waze prináša okrem zlepšení stability opráv chýb aj jednu novinku.
Priebežnú kontrolu rýchlosti na takých úsekoch, kde merajú priemernú rýchlosť. Ak pôjdete do zahraničia, ako napr. Rakúsko, Čechy, Holandsko, Belgicko, Francúzko a pod., rozhodne si dajte Waze zaktualizovať aby ste sa vyhli nevyžiadanej pošte.

Verzia 4.5.0.1 pre Android

Novinky

* Nové odkazy s jednoduchým menu pridané do Navigačného zoznamu pre uľhačenie prístupu k možnostiam. Ťuknite na ikonu s tromi bodkami pre rýchle odoslanie polohy, pridanie adresy do zoznamu obľúbených a podobne
* Opravy chýb a stability